Publikacija ”Eskalacija u Holokaust” je zbornik stručnih radova predstavnjenih i prikupljenih tokom konferencija, seminara i radionica održanim u okviru aktiviteta projekta. Radovi su objavljeni na jeziku na kojem su pisani, tako da su neki na engleskom, a neki na srpskom jeziku. Osim stručnih radova, u publikaciji”Eskalacija u Holokaust” možete pročitati više o projektu, aktivitetima, rezultatima i učesnicima na međunarodnim manifestacijama održanim tokom 18 meseci trajanja projekta.

Publikacija je dostupna u PDF formatu i kao onlajn ISSUU publikacija koja omogućava pregled dokumenta preko celog ekrana (fullscreen).

Takođe, publikacija o izložbi ”Oktobar 1941” je dostupna kao onlajn ISSUU publikacija na ovom linku.

Izdavač: Istorijski arhiv Beograda
Za izdavača: Dragan Gačić
Glavni i odgovorni urednik: Dr Vjeran Pavlaković
Tehnički urednik: Miško Stanišić
Fotografije: Nikola Radić Lucati
© 2017. Istorijski arhiv Beograda