Публикација ”Ескалација у Холокауст” је зборник стручних радова представњених и прикупљених током конференција, семинара и радионица одржаним у оквиру активитета пројекта. Радови су објављени на језику на којем су писани, тако да су неки на енглеском, а неки на српском језику. Осим стручних радова, у публикацији”Ескалација у Холокауст” можете прочитати више о пројекту, активитетима, резултатима и учесницима на међународним манифестацијама одржаним током 18 месеци трајања пројекта.

Публикација је доступна у PDF формату и као онлајн ISSUU публикација која омогућава преглед документа преко целог екрана (fullscreen).

Такође, публикација о изложби ”Октобар 1941” је доступна као онлајн ISSUU публикација на овом линку.

Издавач: Историјски архив Београда
За издавача: Драган Гачић
Главни и одговорни уредник: Др Вјеран Павлаковић
Технички уредник: Мишко Станишић
Фотографије: Никола Радић Луцати
© 2017. Историјски архив Београда