Претрага

База података заточеника логора Сајмиште садржи податке за 3.505 особа. Претраживање се врши по презимену, имену, или оба податка. Уколико сматрате да је у неким случајевима потребно кориговати или допунити податке у бази, молимо Вас да контактирате Архив на office@arhiv-beograda.org, са назнаком логор Сајмиште.