Obrada podataka i kreiranje baze podataka žrtava stradalih u logoru Sajmište

U toku je istraživanje, obrada podataka i kreiranje baze podataka do sada neobrađene arhivske građe o žrtvama koncentracionog logora Sajmište.

Imena žrtava ovog logora po prvi put biće popisana na jednom mestu. Do sada je identifikovano preko 3.500 stradalih u Holokaustu na Sajmištu. Takođe, biće istraženi fondovi na osnovu kojih je moguće za određen broj žrtava rekonstruisati njihov predratni život.