Deo projektnog tima na platou Istorijskog arhiva Beograda

Istorijski arhiv Beograda

Direktor projekta:
Dragan Gačić, direktor Istorijskog arhiva Beograda

Projektni tim:
Tijana Kovčić, arhivist
Jelena Jovanović
, viši arhivist
Vladimir Mijatović, viši arhivist
Jelena Nikolić, viši arhivist
Srđan Orestijević, arhivist, informatičar
Slobodan Mandić, arhivist
Dragana Mitrašinović
, arhivist
Isidora Stojanović
, arhivist
Aleksandar Dožudić, arhivski pomoćnik
Bojan Draškić, pravnik
Jasmina Hinić, računovodstveni poslovi

Adresa:
Palmira Toljatija 1
11070 Novi Beograd

veb adresa: www.arhiv-beograda.org
elektronska pošta: office AT arhiv-beograda.org

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu

Projektni tim:
Nikola Radić Lucati, umetnik
dr Milovan Pisari, istoričar

Adresa:
Luke Vojvodića 35
11195 Beograd

veb mesto: www.cieh-chre.org

Teraforming

Menadžer projekta:
Nevena Bajalica, program menadžer u Odeljenju za edukaciju Kuće Ane Frank u Amsterdamu

Projektni tim:
Miško Stanišić, pedagog i stručnjak za nove medije
Sandra Svetlica, asistent organizacije
Aleksandar Nećak, stručni savetnik

Adresa:
Teraforming Jug
Balzakova 16
21000 Novi Sad

Terraforming North
Stockholm, Sweden

Terraforming West
Amsterdam, Netherlands

veb mesto: www.terraforming.org
elektronska pošta: contact AT terraforming.org

Institut za studije rata, Holokausta i genocida (NIOD)

Projektni tim:
dr Erik Somers, istoričar
Ane Helfriš, asistent projekta

Adresa:
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Netherlands

veb mesto: www.niod.knaw.nl
elektronska pošta: info AT niod.knaw.nl

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

Projektni tim:
dr Vjeran Pavlaković, šef Odsjeka za kulturalne studije, Rijeka
Dea Marić, projektni menadžer u Dokumenta – Centar za suočavanje sa prošlošću, Zagreb

Adresa:
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
Republika Hrvatska

veb mesto: www.ffri.uniri.hr
elektronska pošta: dekanat AT ffri.uniri.hr