Обрада података и креирање базе података жртава страдалих у логору Сајмиште

У току је истраживање, обрада података и креирање базе података до сада необрађене архивске грађе о жртвама концентрационог логора Сајмиште.

Имена жртава овог логора по први пут биће пописана на једном месту. До сада је идентификовано 3.688 страдалих у Холокаусту на Сајмишту. Такође, биће истражени фондови на основу којих је могуће за одређен број жртава реконструисати њихов предратни живот.